Garantija

Garantija mēbelēm – 2 gadi, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas laiku. Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par kvalitāti, tās pārdevējs novērš, pie nosacījuma, ka ievēroti ekspluatācijas noteikumi un saglabāts pirkuma čeks. Atverot iepakojumu, jāpārbauda detaļas. Ja konstatē defektu, izstrādājumu nedrīkst montēt, obligāti jāsaglabā iepakojums un jāziņo pārdevējam. Attiecībā uz mēbelēm, kas ir piegādātas izjauktā veidā un tiek saliktas (vai ir mēģināts tās salikt), nav izmantojamas atteikuma tiesības, jo pēc mēbeļu salikšanas mēbeles pilnvērtīgi ir izmantojamas to iegādes mērķim, taču to atkārtota izjaukšana un/vai salikšana būtiski samazina mēbeļu kvalitāti, līdz ar to patērētājam atteikuma tiesību realizēšanas termiņā saliekot un/vai izjaucot šīs mēbeles nav iespējams nodrošināt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestajā daļā noteikto preces kvalitāti. Eprece.lv neuzņemas atbildību ja: – preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ; – preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā; – precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas; – ir bojājumi, kas radušies mēbeles nepareizi montējot, ja nav izmantoti firmas servisa pakalpojumi, mehāniski bojājumi, kā arī bojājumi, kas radušies pircējam pašam mēbeles transportējot Gadījumā, ja pircējs atsakās no pasūtījuma, precei ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem: – bez bojājumiem; – saliktām oriģinālajā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas iegādes brīdī; – uz iepakojuma jābūt visām oriģinālajām etiķetēm, drošības plēvēm un citiem marķējumiem Iepriekš minēto nosacījumu neievērošanas gadījumā, pircējs zaudē tiesības saņemt garantijas pakalpojumus. Ja precei tiek atklāti defekti, klientam jāgriežas ar prasību izvērtēt radušos situāciju,kurā jāmin – pasūtījuma numurs; – Klienta vārds un kontaktinformācija; – informācija par defektu (kur un kad tas ticis konstatēts vai radies) un, ja iespējams, fotogrāfijas, kurās ir skaidri redzams preces defekts; – Klients ir tiesīgs pieprasīt atpakaļ naudu tikai tajā gadījumā, ja preces/detaļas nomaiņa vai remonts nav iespējams vai nav izdevies

Noteikumi un nosacijumi

Interneta veikalā Eprece.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Lai arī vairumā gadījumu attēlos redzamie produkti atbilst to izskatam dabā, tomēr vēlamies informēt, ka tie ir ražotāja veidotie fotoattēli un Eprece.lv nenes atbildību par krāsu, formas vai citu raksturlielumu neatbilstību. Ja pēc preču ievešanas noliktavā klients nav sasniedzams (telefoniski, e-pastā vai pa pastu), tad prece tiek uzglabāta 3 mēnešus. Pēc šī perioda Eprece.lv patur tiesības rīkoties ar preci pēc vajadzības. Jebkurus attēlus no Eprece.lv interneta vietnes aizliegts publicēt bez administrācijas piekrišanas. Eprece.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Preču cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%. Ministru kabineta noteikumi Nr.207 “Par distances līgumu”. Atteikuma tiesības Pirmo 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža patērētajs ir tiesīgs atgriezt preci oriģinālā iepakojumā un bez montāžas pazīmēm, nepaskaidrojot iemeslus, izņēmot gadījumus, kad prece ir personalizēta. Personalizēta prece ir prece, kas tiek ražota audumā/krāsā/komplektācijā pēc Klienta individuālās izvēles. Klients ir tiesīgs iesniegt eprece.lv pretenzijas 24 mēnešu laikā no preces saņemšanas brīža. Eprece.lv, kā pārdevējam, ir jānosaka defekta raksturs. Var tikt pieņemts, ka pirmo sešu mēnešu laikā konstatētie trūkumi ir bijuši jau preces iegādes brīdī (kaut arī tika atklāti vēlāk, lietošanas gaitā), izņemot gadījumu, kad Eprece.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē pierāda pretējo. Saņemot preci, lūdzam pārbaudīt, vai iepakojums nav bojāts (slapjš, noskrāpēts, pārplēsts vai citādi ārēji bojāts). Ja iepakojums ir bojāts, saņēmējam tas ir jāatzīmē sūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktā. Ja dokuments tiek parakstīts bez piebildes, tiek pieņemts, ka sūtījums ir nodots bez bojājumiem. Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Eprece.lv ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana, salīdzinot ar remontu, ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana netiktu veikta saprātīgā laika posmā. Atklājot preces defektus, Klientam ir jārīkojas sekojoši: Jāatrod rēķins par preces pirkumu. Jāpaziņo par radušo problēmu brīvā formā iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi info@eprece.lv Iesniegumā ir nepieciešams norādīt rēķina un pasūtījuma numuru. Iesniegumam pēc iespējas jāpievieno fotogrāfijas, obligāti mīkstajām mēbelēm – mēbeles aprakstu (produkta karte), korpusa mēbelēm – montāžas instrukcijā jāatzīmē detalās numurs, kurai atklājas defekts. Ja rodas nepieciešamība pēc remonta vai ekspertīzes, Klientam pašam jāpiegādā prece uz Eprece.lv noliktavu oriģinālā iepakojumā. Visu jautājumu, saistīto ar defektu labošanu, risināšana aizņem 30 darba dienas no iesnieguma pieņemšanas dienas. Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu 255 no 2014.gada 20. maijā (prot. Nr.29 5.), patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: -prece tika izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta; -preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ; -atklājās, ka preces izmēri nesader ar dzīvojamas telpas plānu; -Klients veica ar preci vai tās elementiem manipulācijas, kas nav paredzētas ražotāja instrukcijā; -defekti radās preces izmantošanas neparedzētajiem mērķiem rezultātā. -prece ir parādījies dabīgs nodilums izmantošanas rezultātā. Atteikuma veidlapa: https://www.ptac.gov.lv/upload/att_veidlapa_pakalpojumi.pdf Par speciālu pasūtījuma tiek uzskatīts: – virtuves mēbeles pēc individuāla pasūtījuma; – ražotājam īpaši pasūtītas preces ar apdari, kas nav iekļautas interneta veikala Eprece.lv standarta piedāvājumā ( audumi, krāsas un cita, īpaša apdare pēc speciāla pasūtījuma); – pasūtījums, kurā ietilpst 3 vai vairāk gabalu viena artikula preču