Preču piegāde un izsniegšana

Piegādi nodrošina kompānija DPD.

Pasūtījuma apstrādes laiks 1-2 dienas Vidējais pasūtījumu piegādes laiks ir 5-7 darbdienas, bet sezonas laikā termiņš var tikt pagarināts par dažām nedēļām. Maksimālais pasūtījumu izpildes termiņš ir 2 nedēļas. Ja pasūtījumu nevar izpildīt 14 darba dienu laikā, Eprece.lv par to Jums paziņo pa tālruni, e-pastu vai pastu. Ja jaunais termiņš nav Jums piemērots, Jūs varat atsaukt pasūtījumu. Ja pasūtītās preces nevar izsūtīt no noliktavas visas reizē, Eprece.lv nosūta Jums pasūtītās preces vairākās pakās.

Eprece.lv atkāpšanās tiesības

Eprece.lv ir tiesības atkāpties no Līguma, kas noslēgts ar Jums, ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt un, cita starpā, ja preces noliktavā izbeigušās. Eprece.lv jāinformē Jūs par atkāpšanos no Līguma pie pirmās iespējas pa tālruni, e-pastu vai pastu. Ja Jūs jau esat samaksājis (-usi) par pasūtītajām precēm, Eprece.lv atmaksā pirkuma cenu vēlākais 14 dienu laikā.

Īpašuma tiesību paturēšana

Īpašuma tiesības uz precēm, kas tiek piegādātas Jums, pamatojoties uz pasūtījumu, pieder Eprece.lv līdz pilnas pirkuma cenas samaksai. Kļūdas un krāsas Eprece.lv patur tiesības izlabot nepatiesu informāciju, kas iekļauta Eprece.lv katalogā drukas kļūdu vai citādu kļūdu dēļ. Katalogā redzamās krāsas var mazliet atšķirties no faktiskajām krāsām tehnisku drukāšanas iemeslu vai datora ekrānu dēļ.